Nazovite nas +385 914556500
Kontaktirajte nas na WhatsApp

Uvjeti korištenja

 

Poliklinika Kustec d.o.o. sa sjedištem naBukovačka cesta 7, Zagreb 10000, Hrvatska

OIB: HR00717469408,

Tel: +385 91 455 6500,

Email: info@kustec.hr,

 

u daljnjem tekstu "Vlasnik".

 

Web stranicom u potpunosti upravljaPoliklinika Kustec d.o.o., u daljnjem tekstu "Vlasnik". Pristupanjemi zadržavanjem na web stranici korisnik prihvaća ove opće uvjete ugovora.Korisnik je svjestan da se korištenje web stranice regulira trenutno važećim općimuvjetima ugovora u vrijeme posljednjeg pristupa.

Prije nego što obavi bilo kakvu radnju putemweb stranice, korisnik je dužan pročitati opće uvjete ugovora, isprintatikopiju i pohraniti istu u digitalnom obliku na trajnom mediju koji omogućujekorisniku čuvanje informacija koje su mu osobno namijenjene kako bi im mogaopristupiti u budućnosti tijekom razumnog vremena za svrhe za koje sunamijenjene te omogućiti identičnu reprodukciju pohranjenih informacija.


1. Definicije

Izrazi i fraze navedeni u nastavku imajuznačenje kako je navedeno u nastavku, uz napomenu da izrazi definirani ujednini također se smatraju definiranim i u množini te obrnuto.

 

Korisnik:označava svaku fizičku osobu koja djeluje na web stranici u svrhu koja nijepovezana s poduzetničkom, komercijalnom, zanatskom ili profesionalnomdjelatnošću koju eventualno obavlja, stariju od 18 godina.

Strane:zajednički označava Vlasnika i Korisnike.

Web stranica:označava web stranicu


2. Sadržaj

Sadržaj web stranice je isključivoinformativan. Unatoč maksimalnoj pažnji posvećenoj održavanju web stranice iodabiru povezanih sadržaja, Vlasnik ne preuzima odgovornost za točnost,potpunost i aktualnost podataka i informacija na web stranici ili na povezanimweb stranicama; stoga se odbija svaka odgovornost za greške ili propuste kojiproizlaze izravno ili neizravno iz korištenja podataka i informacija prisutnihna web stranici. Stoga je korisnik dužan osobno provjeriti točnost informacijasadržanih na web stranici prije nego što poduzme bilo kakvu radnju.

 

3. Registracija

Korisnik je u svakom slučaju dužan pružitiosobne kontakt podatke koji se mogu jednoznačno povezati samo s njegovom osobomi nisu dijeljeni s trećim stranama.

 

4. Usluga rezervacije

Web stranica omogućuje korisniku mogućnostrezervacije termina ili posjete (u daljnjem tekstu "Rezervacija").



5. Usluga formuliranja ponuda za kupnju

Web stranica omogućuje korisniku da formuliraponudu za kupnju.

 

U skladu s definicijom ponude za kupnju,korisniku može biti zatraženo da uplati određeni iznos novca kao jamstvo putembankovnog transfera ili čeka. Zatim će biti zatraženo da unese kod čeka ibankovnog transfera.

 

6. Prava intelektualnog vlasništva i zaštitni znakovi

Web stranica, u cijelosti, kao i savmaterijal sadržan na njoj, zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravimaintelektualnog vlasništva.

 

Sadržaji objavljeni ili na bilo koji načinprisutni na web stranici - uključujući, ali ne ograničavajući se na to,zaštitne znakove, logotipe, slike, priopćenja i općenito dokumente proizvedenena web stranici, kao i aplikativni softver i kodovi korišteni za implementacijuweb stranice - isključivo su vlasništvo Vlasnika ili korišteni uz prethodnudozvolu ili licencu odgovarajućeg vlasnika.

 

Vlasnik zadržava sva prava na njih,uključujući pravo reprodukcije: korisnik može koristiti te sadržaje samo ako jeto strogo potrebno za ispravno korištenje web stranice. Svako drugačijekorištenje smatra se zabranjenim. Kopiranje i reprodukcija svakog tekstaprisutnog na web stranici i/ili na drugim web stranicama koje upravlja Vlasniknije dopušteno.


7. Sigurnost

Sigurnost podataka koji se prenose putem Internetprotokola vlastite mreže ne može biti zajamčena s potpunom sigurnošću. Mogućeje da treće strane uspiju presresti prijenose ili privatne komunikacije poslanena web stranici bez dopuštenja ili znanja Vlasnika, koji se obvezuje poduzetiodgovarajuće sigurnosne mjere, ali ne može jamčiti sigurnost svake informacijeposlane ili sigurnost pristupa samoj web stranici.

 

8. Održavanje

Vlasnik si zadržava, već sada, po vlastitomnahođenju, pravo prekida ili obustave Usluge u bilo kojem trenutku radiodržavanja, izmjene i/ili ažuriranja web stranice. Tijekom navedenih aktivnostiweb stranica privremeno možda neće biti dostupna ili na drugi načinupotrebljiva.

 

9. Poveznice

Hiperpoveznice prisutne na web stranici mogukorisnika usmjeriti prema web stranicama prisutnim na drugim internetstranicama, smatranim potencijalno zanimljivima korisniku.

 

Korisnik priznaje i potvrđuje da Vlasnik nemanikakvu kontrolu nad sadržajem takvih stranica i kao čisti posrednik nemanikakvu odgovornost za sadržaj i/ili materijal, uključujući i oglašavajućimaterijal, objavljen na takvim stranicama ili vanjskim resursima.


10. Pravna primjena

Ovi uvjeti i odredbe korištenja podliježuzakonu Republike Hrvatske.

 

11. Obrada osobnih podataka

Što se tiče obrade osobnih podatakakorisnika, upućuje se na odgovarajuće obavijesti dostupne na web stranici.

 

Napomene o sadržaju, tekstovima i slikama

Sva tehnička i grafička dokumentacijaprisutna na web stranici i ponude su isključivo indikativne prirode ipredstavljaju samo ilustrativnu osnovu, stoga ne predstavljaju ugovornielement. Dio slika prikazanih na web stranici razvijen je pomoću tehnikaračunalne grafike (foto-realistično renderiranje). Stoga, sve informacije,opisi i slike su samo sugestivne i reprezentativne te su stoga podložnepromjenama tijekom izvođenja.