Nazovite nas +385 914556500
Kontaktirajte nas na WhatsApp

Pravila Privatnosti

Informacije o obradi osobnih podataka -Klijenti i potencijalni klijenti

1. Identitet i kontakt podaci vlasnika obrade

Web stranicom u u potpunosti upravlja:

 

Poliklinika Kustec d.o.o. sa sjedištem naadresi Bukovačka cesta 7, Zagreb 10000, Hrvatska

OIB: HR00717469408,

Tel: +385 91 455 6500,

E-mail: info@kustec.hr,

 

u daljnjem tekstu "Vlasnik".


2. Kontakt podaci službenika odgovornog za zaštitu podataka

info@kustec.hr

3. Svrha obrade i pravna osnova obrade

Osobni podaci će se obrađivati ​​za sljedećesvrhe:

 

- Za potrebe ugovora i/ili povezane sprovedbom prethodnih mjera koje su poduzete na Vaš zahtjev, kao i za ispunjenjeeventualnih zakonskih obveza povezanih s tim svrhama, posebno kako bi Vas semoglo kontaktirati radi procjene mogućnosti davanja ponude za posjet našimklinikama ili kupnju.

- Za slanje izravnog marketinga, newslettera,reklamnog materijala putem tradicionalnih kontaktnih metoda i automatiziranihinformacijskih sustava, uključujući komercijalne ili promotivne komunikacijeputem e-pošte ili SMS-a, ili za istraživanja i analize tržišta. U ovom slučajupravna osnova je Vaš pristanak, izražen u skladu s ovom obaviješću.

- Za svrhe povezane s odgovarajućim zakonskimobvezama ako je obrada izvršena u svrhu navedenu u točci a). U tom slučaju,pravna osnova je zakonska obveza vlasnika podataka da obrađuje te osobnepodatke u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.


4. Načini izražavanja suglasnosti

Suglasnost, ako je potrebno, može bitiizražena putem potpisivanja informatiziranog dokumenta, također putemspecifičnih okvira za označavanje.

 

5. Načini obrade i logika

U vezi s osobnim podacima obrađenim ipohranjenim u svrhe navedene u točci 3. a) ove obavijesti i u sljedećoj točci3. c) (pravne svrhe), obrada će se provoditi  fizičkim putem ( papirnatim primjercima ),automatiziranom logistikom i korištenjem CRM softvera upravljanog u oblaku,koji će omogućiti bolje upravljanje ispunjavanjem ugovornih obveza;

U vezi s osobnim podacima obrađenim u svrhenavedene u točci 3. b) ove obavijesti (marketinške svrhe), obrada će seprovoditi putem softvera za slanje komercijalnih informacija;

 

6. Izvor podrijetla osobnih podataka

Obradit će se samo podaci dostavljenisukladno ovoj obavijesti. Neće se obrađivati osobni podaci dobiveni iz javnodostupnih izvora.

 

Prilikom posjete web stranici, automatskiprikupljamo određene informacije o Vašem uređaju, uključujući podatkepreglednika, IP adresu, vremensku zonu i podatke o određenim kolačićimapostavljenim na Vašem uređaju. Također, tijekom pregledavanja web stranice,prikupljamo specifične informacije o prikazanim web stranicama i proizvodima,web stranicama ili pojmovima pretraživanja koji su vas doveli na web stranicute načinima interakcije s web stranicom. Ove automatski prikupljene informacijenazivaju se "Informacije o uređaju".

 

Informacije o uređaju prikupljamo pomoćusljedećih tehnologija:

 

- "Kolačići" su podaci koji sepohranjuju na uređaju ili računalu korisnika i često uključuju jedinstvenianonimni identifikacijski kod. Za više informacija o kolačićima i kako ihonemogućiti, posjetite web stranicu http://www.allaboutcookies.org.

 

- "Zapisnici" prate radnje koje sedogađaju na web stranici i prikupljaju podatke poput IP adrese, vrstepreglednika, davatelja internetskih usluga, referentnih/izlaznih stranica tedatum/vrijeme.

 

- "Piksel oznake","oznake" i "pikseli" su elektroničke datoteke koje sekoriste za bilježenje podataka o pregledavanju web stranice.7. Primatelji i eventualne kategorijeprimatelja osobnih podataka

Osobni podaci mogu biti dostavljeni:

 

- Komunikacijskim tvrtkama koje obavljajuaktivnosti komercijalne komunikacije u ime Vlasnika, pod uvjetom da je dobivenpristanak, a koje se smatraju odgovornima za obradu;

- Tvrtkama koje pružaju usluge informacijskogdruštva, uključujući posebno one koje pružaju usluge web hostinga;

- Tvrtkama koje pružaju softver u oblaku;

- Revizorskim tvrtkama;

- Partnerima Vlasnika.

 

8. Kategorije podataka

Bit će obrađeni osobni podaci.9. Prijenos podataka

Vlasnik namjerava prenijeti osobne podatketrećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Takvi subjekti mogu uključivati,primjerice:

 

- Komunikacijske tvrtke koje obavljajukomunikacijske aktivnosti u ime Vlasnika;

- Pružatelji usluga tvrtke za komunikaciju;

- Kontrolirane i/ili kontrolirajućeorganizacije.

Prijenos osobnih podataka takvim subjektima,ako su smješteni u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, vrši se uzodluku Europske komisije o prikladnosti, koja je utvrdila kako treća zemlja,teritorij ili jedan ili više specifičnih sektora unutar treće zemlje ilispomenuta međunarodna organizacija jamče odgovarajuću razinu zaštite prava. Usvakom slučaju, Vlasnik - ako smatra da je to potrebno - zadržava pravozaključiti posebne odvojene sporazume kojima se obvezuju takvi subjekti dapoduzmu odgovarajuće sigurnosne mjere, uključujući organizacijske, kako bi pružiliodgovarajuće jamstva u vezi s pravima. Podaci se mogu prenositi u sljedećezemlje: Hrvatska i Italija.

 

Za dobivanje kopije tih podataka ili mjestagdje su dostupni dovoljno je poslati odgovarajući zahtjev Vlasniku na navedeneadrese.10. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci obrađeni i pohranjeni u svrhenavedene u točci a) broj 3 ove obavijesti su obrađeni tijekom razdoblja koje neprelazi 10 godina od prestanka učinaka ugovora, u slučaju njegova zaključenjate u slučaju čistih prethodnih pregovora, tijekom razdoblja koje ne prelazi 10godina od prestanka pregovora;

Osobni podaci obrađeni za svrhe navedene utočci b) broj 3 ove obavijesti (marketinške svrhe) obrađuju se i pohranjuju svedok ih subjekt podataka ne zatraži za brisanje i/ili opoziv;

Osobni podaci obrađeni i pohranjeni za svrhenavedene u točci c) broj 3 (ispunjenje zakonskih obveza) obrađuju se ipohranjuju tijekom razdoblja koje ne prelazi 10 godina od prestanka učinakaugovora, u slučaju njegova zaključenja te u slučaju čistih prethodnihpregovora, tijekom razdoblja koje ne prelazi 10 godina od prestanka pregovora,osim ako postoji drugačija zakonska odredba.11. Mogućnost davanja pristanka i posljedicenedavanja pristanka

U vezi s osobnim podacima obrađenim ipohranjenim u svrhe navedene u točci a) broj 3 ove obavijesti, prijenos osobnihpodataka je obveza ugovorne prirode i nužan za obavljanje prethodnih pregovorate za zaključenje ugovora i izdavanje računa.

U vezi s osobnim podacima obrađenim za svrhenavedene u točci b) broj 3 ove obavijesti (marketinške svrhe), prijenos osobnihpodataka nije obveza ugovorne prirode. Osoba ima mogućnost pružiti osobnepodatke; međutim, ako se ti podaci ne pruže, neće biti moguće provoditi nikakvemarketinške aktivnosti.

U vezi s osobnim podacima obrađenim za svrhenavedene u točci c) broj 3 ove obavijesti (zakonske obveze), prijenos osobnihpodataka je zakonska obveza. U ovom slučaju postoji obveza pružanja osobnihpodataka; ako se ti podaci ne pruže, neće biti moguće zaključiti ugovor.12. Pravo na prigovor

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo naprigovor u sljedećim slučajevima:

 

- Pravo prigovora u bilo kojem trenutku, izrazloga povezanih s njihovom posebnom situacijom, na obradu osobnih podatakakoji ih se tiču prema članku 6., stavak 1., točke e) ili f) GDPR-a, uključujućiprofiliranje na temelju tih odredbi. Vlasnik podataka će prestati s daljnjomobradom osobnih podataka osim ako dokaže postojanje opravdanih razloga zaobradu koji nadilaze interese, prava i slobode osobe na koju se podaci odnoseili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu prava pred sudom;

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhuizravnog marketinga, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoritiobradi svojih osobnih podataka za takve svrhe, uključujući profiliranje u mjeriu kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom.

- U slučaju prigovora na obradu u svrhu izravnog marketinga, osobni podaci višeneće biti obrađeni u te svrhe. Napominje se da osoba na koju se podaci odnosemože ostvariti pravo na prigovor na obradu svojih osobnih podataka za navedenesvrhe i djelomično, primjerice prigovaranjem samo na slanje promotivnihkomunikacija putem automatiziranih i/ili digitalnih alata ili putem slanjapisane pošte;

- Ako se osobni podaci obrađuju u svrhuznanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku89., stavak 1. GDPR-a, osoba na koju se podaci odnose ima pravo prigovora obradisvojih osobnih podataka koji je se tiču, osim ako je obrada nužna radiobavljanja zadaće od javnog interesa.13. Ostala prava

Vlasnik također želi informirati o postojanjusljedećih prava:

 

- Pravo na pristup: osoba na koju se podaciodnose ima pravo dobiti potvrdu od Vlasnika o tome obrađuju li se njeziniosobni podaci te u tom slučaju pravo pristupa osobnim podacima i određeniminformacijama, sukladno čl. 15. GDPR-a;

- Pravo na ispravak: osoba na koju se podaciodnose ima pravo od Vlasnika zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka kojije se tiču bez nepotrebnog odgađanja. S obzirom na svrhu obrade, osoba imapravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, čak i davanjem dodatne izjave,sukladno čl. 16. GDPR-a;

- Pravo na brisanje podataka, uključujućipravo povlačenja privole: osoba na koju se podaci odnose ima pravo od Vlasnikazatražiti brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a Vlasnikima obvezu bez nepotrebnog odgađanja izbrisati osobne podatke ili povući svojuprivolu, ako postoje razlozi navedeni u čl. 17. GDPR-a. Što se tiče pravapovlačenja privole, osoba također ima pravo povući privolu u bilo koje vrijemene dovodeći u pitanje zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja;

- Pravo na ograničenje obrade: osoba na kojuse podaci odnose ima pravo od Vlasnika zatražiti ograničenje obrade uslučajevima navedenim u čl. 18. GDPR-a;

- Pravo na prenosivost podataka: osoba imapravo primati osobne podatke koji je se tiču u strukturiranom formatu,uobičajeno korištenom i čitljivom obliku koji može biti pročitan s automatskimuređajem te ima pravo prenijeti te podatke drugom vlasniku bez ometanja odstrane Vlasnika u slučajevima i pod uvjetima navedenim u čl. 20. GDPR-a;

- Pravo protivljenja primatelja komercijalnihkomunikacija: primatelj ima pravo protiviti se u bilo koje vrijeme, besplatno,primanju komercijalnih komunikacija.

 

14. Ostvarivanje prava

Zahtjevi za ostvarivanje navedenih pravaiznesenih u ovoj obavijesti, posebice prava na brisanje i prava povlačenja privole,trebaju biti upućeni izravno Vlasniku na njegovu email adresu. Alternativno,moguće je ostvariti svoja prava slanjem odgovarajuće obavijesti preporučenompošiljkom s povratnicom na adresu Vlasnika.